Vés al contingut

Canal ètic

El Canal Ètic de Fundació Adsis 

A través del Canal Ètic de Fundació Adis qualsevol persona relacionada amb la fundació, té la possibilitat de comunicar denúncies i queixes que tinguin a veure amb incompliments normatius o pràctiques contràries als principis establerts en el Codi Ètic de l'entitat.

Les denúncies es gestionaran preferentment a través del correu electrònic: canaletico@fundacionadsis.org

Amb caràcter excepcional i per al cas que no resulti possible la comunicació telemàtica, es designa el domicili de la Fundació Adsis situat a Madrid, C/ Peñascales, 14, C.P. 28028, per a la recepció de la comunicació per correu postal.